ANNE logo NEG

Mediation

Wat is mediation?
Mediation gaat uit van het beginsel dat mensen zelf problemen op kunnen lossen. In veel gevallen is dat niet eenvoudig. Een mediator ondersteunt, als  onafhankelijke en onpartijdige procesbegeleider, partijen die in zo'n situatie zijn terechtgekomen. Een voordeel van mediation is dat het escalatie tot een rechtzaak kan voorkomen. Mediation wordt steeds vaker door de rechter voorgesteld om partijen zelf tot overeenstemming te laten komen voor hij komt met zijn bindende uitspraak. Lees meer over mediation in mijn folder.

Mediationtraject
Een mediationtraject vraagt gemiddeld 3 tot 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Na de aanvraag voor mijn begeleiding en voor het eerste gesprek ontvangt u schriftelijke informatie over tarieven en voorwaarden en een mediationovereenkomst. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden dan maken we een afspraak voor het eerste gesprek waarin vooral aandacht wordt geschonken aan een kennismaking, een toelichting op de informatie, het bespreken van de kwestie (de aard van het conflict) en het ondertekenen van de overeenkomst. Naast tijd voor gesprekken besteed ik als mediator ook tijd aan voorbereiding en verslaglegging. De begeleiding van het  hele traject voldoet aan de vereisten die het MfN register aan geregistreerde mediators stelt. 

Mijn werk als mediator
De vraag van een klant: 'Ben jij ook mediator' heeft mij geleid naar dit mooie vakgebied. Mediation past bij mij. Ik houd van procesmatig werken in duidelijke stappen. Daarbij kan ik het geheel en kleine details laten meewegen. Dit kan ik goed toepassen bij mediation. Het is mijn rol om de kwestie boven tafel te krijgen en partijen te faciliteren bij het vinden van hun eigen oplossingsrichtingen. Ik werk procesmatig en in duidelijke stappen. Daarbij weet ik het geheel en kleine details mee te wegen.

Voor wie?
Ik richt me in mijn praktijk op familiekwesties en zakelijke geschillen. In familieverband kunnen zich situaties voordoen waardoor de communicatie stagneert en familieleden niet meer tot elkaar kunnen komen. Een voorbeeld is het verdelen van een erfenis of onenigheid over de zorg voor ouders. In dergelijke situaties kan ik als mediator ingezet worden.
Ook in het bedrijfsleven doen zich vraagstukken voor. Ik ben als mediator gericht op (familie-)bedrijven in het MKB en gespecialiseerd in het gezins- en familiebedrijf in de agrarische sector.

Deskundig en geregistreerd

Ik ben een MfN geregistreerde mediator. Dat betekent dat ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Ik werk conform het mediationreglement en de gedragsregels van de MfN en ik moet aantoonbaar blijven voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook ben ik lid van de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv) en het netwerk Agrimediation.

Kosten en voorwaarden
Op een mediationtraject zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing, alsmede de klachtenregeling van de MfN. Een geregistreerd mediator heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de kosten en een printversie van deze informatie klik hier.

Logo Nederlandse Mediatorsverenigning NMv Lid van72dpi zwart