ANNE logo NEG

Opdrachten en opdrachtgevers

afbeelding klein

Thema ONDERNEMEN EN ONDERNEMERSCHAP


Advisering & coaching
-  coaching jonge ondernemer die een zorgonderneming overneemt, advisering ondernemer bij update advies
   en trainingsbedrijf, advisering en begeleiding
   echtpaar bij start onderneming.
-  toekomstplan schrijven voor bedrijf (particuliere zorg, hoveniersbedrijf, opvang voor verwaarloosde dieren, pedagoog) 
-  begeleiding zorgboerderijen bij uitwerking en implementatie en (her)audits van het kwaliteitssysteem Landbouw en Zorg
-  interim manager in een kleine thuiszorg organisatie. 

Trainingen gericht op persoonlijk leiderschap, samenwerking tussen ondernemers en in familiebedrijven, balans in gezin en bedrijf.
Het samenwerkingsverband Bent en van Oldeniel (www.bentenvanoldeniel.nl)


Thema SAMENWERKING EN COÖPERATIE


Training, werving & selectie en advies voor de doelgroep commissarissen, ledenraadsleden en bestuurders
. Inhoudelijke thema's: persoonlijk leiderschap, coöpratief besturen, bestuursvaardigheden. De klanten: agrarische coöperaties, woningbouw corporaties, banken en belangenorganisates met een verenigingsstructuur.

Coöperatie Boer & Zorg
Schakelrol tussen coöperatie, zorgboeren (leden) en politiek bestuurlijke organen (w.o. gemeenten) in IJsselland. De opdracht betrof: het herstellen van relaties intern en extern, afsluiten van zorgcontracten, opruimen en afwikkelen van financiële achterstanden en ondersteuning van de organisatieontwikkeling. In deze opdracht is mijn kennis en expertise op het gebied van zorgwetgeving (WMO, WLZ en Jeugdwet) verder verstevigd. www.cooperatieboerenzorg.nlThema BESTUREN EN POLITIEK-BESTUURLIJKE zaken


Training gemeente raadsleden:
Een nieuw gevormde raadsfractie. Inhoudelijke thema's persoonlijk leiderschap, collectief belang en samenwerking.

Ministerie van LNV: Dagvoorzitter visie bijeenkomsten

Samenwerkingsverband Het Huis van Burgerkracht
Met advies, training en procesbegeleiding faciliteren we de samenwerking tussen ambtenaren, raadsleden en inwoners in wijken en dorpen www.huisvanburgerkracht.nl
Vanuit het huis van burgerkracht begeleid ik de wijkverbinders van de gemeente Kampen www.kampen.nl/wijkverbinders  en via de Gelderland academie trainde ik nieuwe raadsleden om aan tafel te gaan met bewoners.


Opleiden en trainen van bestuurders
Peroonlijk leiderschap, vaardigheidstrainingen, advies en individuele begeleiding in de rol van bestuurder/toezichthouder of politicus. 

Begeleiding van verenigingen en stichtingen: 
Ondernemersvereniging: opstellen toekomstvisie en presentatie daarvan aan de leden (www.natuurlijkolst.nl). 
Vrijwilligersorganisatie stichting Zorg om boer en tuinder: begeleiding herstructurering bestuur (www.zorgomboerentuinder.nl)